Gửi yêu cầu

Giám đốc sản phẩm sẽ kiểm tra tin nhắn và thu thập các đề xuất của bạn mỗi ngày, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để cải thiện sản phẩm tốt hơn.

Vui lòng điền vào các yêu cầu và thông tin chi tiết của bạn. Nhân viên phụ trách sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Vui lòng điền UID MEXC của bạn, nếu đề xuất của bạn được ghi nhận, bạn sẽ nhận được một bất ngờ thú vị.

Thêm tập tin hoặc thả tập tin ở đây